கம்போடியாவில் துவங்கியது “உலகத்தமிழர் மாநாடு”


கம்போடிய நாட்டின் அங்கோர்வாட் சியாம் ரிப் நகரில் துவங்கி உள்ளது.

image

Previous செவ்வாயில் பறக்கும் பதிய ஹெலிகாப்டர்!
Next உலத்தமிழர் மாநாட்டில் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு பாரம்பரிய முறைப்படி வரவேற்பு

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *