சிந்தனையாளர்களின் முத்தான வரிகள்…….


தொழில்நுட்பமானது புதிய கண்டு பிடிப்பிலும்,எளிதில்
வளர்ச்சிஅடைவதிலும்,  இதே வேகத்தில் வளர்ந்தால், (buttons)பொத்தான்களை
அழுத்தும் விரலைத் தவிர, மற்ற உடல் உறுப்புகள் ஏதும் தேவையில்லை என்ற
நிலை வந்துவிடும்.இனிமேல் வரும் காலங்களில் இது நிகழும்  என சில
சிந்தனையாளர்கள் அவர்களின்  கருத்தைக் கூறுகின்றனர்.

Previous HI FI - WI FI பெட்டிக்கடை எப்படி?
Next ஆற்று  மணல் கொள்ளையை தடுக்க வரும்.....!புதிய  "பினிட்"

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *