தோல் சம்பந்தப்பட்ட மேலுறைகள் இனி காளானில் தயாரிப்பு


2

தோல் சம்பந்தப்பட்ட மேலுறைகள் இனி காளானில் தயாரிப்பு

http://www.popsci.com/next-leather-jacket-will-made-from-mushrooms

மேலும் செய்திகளுக்கு

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.vivasayamintamil

Previous செவ்வாய் கிரகத்தில் அழகிய பள்ளத்தாக்கு
Next கச்சா எண்ணெயினால் இதய குறைபாடு

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *