மிளகாயில் புதிய நோய்க்கிருமி


4

மிளகாயில் புதிய நோய்க்கிருமி ஆஸ்திரேலியாவில் கண்டுபிடிப்பு

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160808115838.htm

மேலும் செய்திகளுக்கு

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.vivasayamintamil

Previous சிறுநீரக கற்களைத் தடுக்க புதிய சிகிச்சை முறை
Next முகநூலில் புதிய MSQRD சுயபடம் சோதனை

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *