போகிமான் கோ விளையாட்டு $200M வருவாய் ஈட்டியது


6

போகிமான் கோ விளையாட்டு வெளிவந்த ஒருமாதத்தில் $200M வருவாய் ஈட்டியது

https://techcrunch.com/2016/08/07/pokemon-go-crosses-200m-in-global-revenue-one-month-into-launch/

மேலும் செய்திகளுக்கு

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.vivasayamintamil

Previous முகநூலில் புதிய MSQRD சுயபடம் சோதனை
Next புதிய வகை செயற்கை புரதங்கள் உருவாக்கம்

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *