முற்றிலும் 3D-ஆல் அச்சிடப்பட்ட ஏவுகணை : நாசா


முற்றிலும் 3D-ஆல் அச்சிடப்பட்ட ஏவுகணை : நாசா

http://www.popsci.com/university-students-launch-rocket-with-3d-printed-engine

மேலும் செய்திகளுக்கு

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.UlagaTamilOli

Previous வெப்பநிலை அதிகரிப்பால் உருகும் தார்ச்சாலைகள்
Next தமிழிலக்கியத்தில் அறிவியல் கோட்பாடு : 5

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *