கூகுள் மற்றும் ஃபியட் கிறிஸ்லெர் – தானியங்கு கார்கள் தயாரிப்பு


கூகுள் மற்றும் ஃபியட் கிறிஸ்லெர் இணைந்து 100 தானியங்கு கார்கள் தயாரிப்பு

http://www.hindustantimes.com/tech/google-and-fiat-chrysler-building-100-self-driving-cars/story-WS50wUrGOlitdvFr0Z5FYK.html

மேலும் செய்திகளுக்கு

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Aapp.UlagaTamilOli

Previous கணைய புற்றுநோய்க்கு புதிய சிகிச்சை
Next ட்விட்டரின் புதிய சேவை

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *